Ruging

Haa_arrow
Ruging
For å produsere stjernekyllinger trengs gode rugeegg. 

Hå Rugeri har avtale med 18 nøye utvalgte rugeeggprodusenter fra Finnøy i Nord til Varhaug i sør. Hver rugeeggprodusent har 7500 foreldrehøner og pakker rundt 7000 egg hver dag. I tillegg henter vi en betydelig andel rugeegg fra Nortura på Østlandet. Vi ruger også frem egg til produksjon av saktevoksende, gårdsklekkede kyllinger.

Når eggene ankommer rugeriet blir de først desinfisert før de tas inn i anlegget og deretter satt i rugemaskiner.

Våre rugemaskiner er avanserte og datastyrte klimaskap som sørger for optimale forhold til hvert enkelt av de 57 600 eggene som settes inn i hver maskin.

Maskinene kommuniserer med eggene via sensorer og styrer temperatur, fuktighet og ventilasjon. Her ligger eggene i 18 dager. I tillegg til konstant overvåking, vendes eggene hver time. Slikt blir det gode kyllinger av.

Haa_arrow
Klekking

Klekking

Kyllingnæringen har vært gjennom en stor strukturendring det siste tiåret, med mer sentralisering og større, mer profesjonelle enheter. Hå Rugeri er alltid i forkant av denne utviklingen, og vi må stadig fornye oss for å beholde vår plass.

Vi har alltid satset på kvalitet og moderne teknologi. Med lang erfaring og solid kompetanse har vi bygget en produksjonskjede som gir sunn og frisk kylling for våre kunder. Det er et av elementene som gjør oss til en foretrukket aktør i dag.