Klekking

Haa_arrow
Klekking
Når 18 dager har gått blir eggene flyttet over i kasser og deretter satt inn i klekkemaskiner.

I forbindelse med overleggingen fra rugemaskiner til klekkemaskiner  blir eggene gjennomlyst.  Her fjernes ubefruktede egg. I tillegg brukes en hjertelyddetektor som sikrer at kun levende egg blir overført til klekkemaskinene. Dette er en fullautomatisert prosess.

I klekkemaskinene blir eggene desinfisert enda en gang, slik at kyllingene kan klekkes i et så rent miljø som mulig. Også i disse maskinene bli temperatur, fuktighet og CO²-nivå nøye overvåket. Maskinene styres etter et prinsipp som kalles SyncroHatch, som gjør at flesteparten av eggene klekkes innenfor et kort tidsvindu – 21 dager etter de ble lagt til ruging.

Når eggene er klekket blir kyllinger og eggeskall sortert fra hverandre. Dette gjøres automatisk via en skånsom separeringsmaskin. Deretter kvalitetskontrolleres kyllingene før de går videre til telling og plasseres i kasser. Underveis i denne prosessen blir de også vaksinert.

Etter pakkingen blir kyllingene transportert ut til slaktekyllingprodusentene våre. Dette gjøres ved hjelp av spesialbygde lastebiler som opprettholder et godt klima og god ventilasjon for over 100 000 kyllinger per tur.

Haa_arrow
Ruging

Ruging

For å produsere stjernekyllinger trengs gode rugeegg. Hå Rugeri har avtale med 18 nøye utvalgte rugeeggprodusenter fra Finnøy i Nord til Varhaug i sør.