Vi klekker stjerner

Haa_arrow
Hå Rugeri

Visste du at Hå Rugeri står for klekkingen av hver tredje norske kylling? Det vil si at hver tredje norske kylling er jærbu.

Som landets nest største rugeri er Hå Rugeri et viktig ledd i den norske matproduksjonen. Fra lokalene våre på Nærbø klekkes bortimot en halv million daggamle kyllinger hver uke.  Disse leveres videre til slaktekyllingprodusenter i Rogaland og Agder, før de til slutt havner i norske dagligvarebutikker og restauranter.

Haa_arrow
Kvalitet

Vi satser på kvalitet

Kvalitet og dyrevelferd går hånd i hånd, og har alltid kommet først i Hå Rugeri. Vår erfaring og kompetanse kombinert med moderne teknologi, gir det beste utgangspunktet for sunne og friske kyllinger. Ansatte som har fokus på kvalitet og hygiene i alle ledd er også helt avgjørende for et godt og bærekraftig sluttresultat.

Produksjonsresultatene Hå Rugeri er en konsekvens av alt det overnevnte. Dette kombinert med moderne rugemaskiner gir topp kvalitet kyllinger.

Haa_arrow
Fremtidsrettet

Vi er i forkant

Kyllingnæringen har vært gjennom en stor strukturendring det siste tiåret, med mer sentralisering og større, mer profesjonelle enheter. Hå Rugeri er alltid i forkant av denne utviklingen, og vi må stadig fornye oss for å beholde vår plass.

Vi har alltid satset på kvalitet og moderne teknologi. Med lang erfaring og solid kompetanse har vi bygget en produksjonskjede som gir sunn og frisk kylling for våre kunder. Det er et av elementene som gjør oss til en foretrukket aktør i dag.

Haa_arrow

På Hå Rugeri ivaretas dyrevelferd av både maskiner og mennesker.