Vi er Hå Rugeri

Haa_arrow
Om oss

Hå Rugeri ble etablert i 1995. I dag, over 25 år senere, klekker vi hver tredje norske kylling. 

Målet vårt er enkelt og greit: Vi skal levere høykvalitets kyllinger til dyktige slaktekyllingprodusenter.

Siden oppstart har det vært travle år med jevn og god vekst. Første driftsår produserte vi rundt to millioner kyllinger, mens vi nå leverer over 25 millioner daggamle slaktekyllinger årlig.

Haa_arrow

Vi utvikler oss i takt med teknologien

Siden produksjonsstarten i 1996 har produksjonen gått fra 2 millioner til over 25 millioner kyllinger per år. Gjennom årene har anlegget blitt bygget ut og oppgradert flere ganger etter hvert som behovet og driften økte i omfang.

Etter siste oppgradering har vi utelukkende topp moderne rugemaskiner fra markedslederen Petersime – den aller nyeste teknologien i Europa. Dette er et naturlig og viktig ledd i vår kvalitetssikring, og legger til grunn for videre verdiskaping.

Vi har enda mulighet til å fortsette veksten, men det skal skje naturlig og under kontrollerte forhold. Hå Rugeri har et stort ansvar overfor både kunder, leverandører og ansatte. Å drive en bedrift av dette slaget er for oss en livsstil.

Haa_arrow

Suksess handler om samarbeid

For å produsere stjernekyllinger er vi avhengige av gode, seriøse samarbeidspartnere. Eggene blir levert til oss av 18 dyktige rugeeggprodusenter, lokalisert fra Finnøy i nord til Varhaug i sør. I tillegg har vi seks flinke oppalere som leverer høner og haner til rugeeggprodusentene.

De daggamle kyllingene blir levert til cirka 130 kunder i Rogaland og Agder. Vi leverer både til Den Stolte Hane og til Nortura sine slaktekyllingprodusenter.

Et kompetent nettverk kombinert med nysgjerrighet og pågangsmot gjør at vi stadig ligger i forkant. Høy produktivitet, lav dødelighet, god dyrehelse og sikker leveringsevne er stikkord som kjennetegner Hå Rugeri, og som vi hver dag jobber for å opprettholde.

Visste du at …

  • Hå Rugeri er Norges nest største kyllingrugeri
  • Vi har totalt 15 dyktige medarbeidere
  • Omsetning i 2022 var over 200 millioner
  • Vi eies av:
    • Nortura (51 %)
    • Aripo Invest AS (39 %) 
    • Jone Pollestad Invest AS (10 %)
Haa_arrow
Historie

Familien Pollestad har klekket stjerner i over 70 år

For å kunne fortelle historien om Hå Rugeri må vi noen år tilbake i tid, nærmere bestemt til 1949.

Det var da farmoren, Kari og farfaren, Arthur til nåværende daglig leder Arild Pollestad først startet med produksjon og oppdrett av verpehøner.

Vi kan trygt si at det allerede var en etablert familietradisjon da andregenerasjon, Jone og Marit Pollestad, bestemte seg for å satse stort på klekking av slaktekylling.

Kunnskapen satt, og sitter fortsatt i veggene. I 2005 ble det foretatt en delvis generasjonsoverdragelse, og tredjegenerasjons stjerneklekker Arild Pollestad kom inn som eier. Et par år senere ble 51% av aksjene solgt til Nortura.