Dyrevelferd

Haa_arrow
Dyrevelferd
På Hå Rugeri ivaretas dyrevelferd av både maskiner og mennesker

Hovedfokuset vårt er å drive miljøvennlig med god dyrevelferd, for å kunne produsere sunn norsk mat. For å nå det målet er det viktig å ha respekt for kyllingene vi har ansvar for, og sørge for at de har det best mulig så lenge de er hos oss.

Vi har solide rutiner for å sikre god dyrevelferd. Vår erfaring og kompetanse, kombinert med moderne teknologi, gir det beste utgangspunktet for sunne og friske kyllinger.

Våre produsenter er kompetente og erfarne bønder med stor omsorg for dyrene sine. Samtlige er underlagt DVP, et dyrevelferdsprogram utviklet av Animalia som har til formål å sørge for dokumentert god dyrevelferd hos norske høner (animalia.no).

Haa_arrow

For å lykkes i å produsere kyllinger av god kvalitet på en bærekraftig og dyrevelferdsmessig god måte, er det mye som må være på plass. Hå Rugeri og våre leverandører og ansatte har lang erfaring og kompetansen som kreves for å lykke:

  • Oppalerne passer på at kyllingene vokser og utvikler seg på riktig måte, slik at de blir til robuste høner og haner som kan føre slekten videre.
  • Rugeeggprodusentene sørger for at høner og haner utvikler seg videre og gir de beste forutsetningene for å bli foreldre til flest mulig kyllinger.
  • På rugeriet har våre ansatte som hovedoppgave å se til at vi gjør alt vi kan for å gjøre starten på livet så god som mulig for kyllingene.
  • Våre ruge- og klekkemaskiner er under konstant overvåking og vi har vaktordning 24 timer i døgnet.
  • Etter klekking blir kyllingene sortert og pakket av erfarne, omsorgsfulle ansatte og skånsomme maskiner. Deretter blir de transportert i spesialbygde lastebiler, som sikrer en komfortabel transport frem til kundene våre.

Hå Rugeri revideres hvert år gjennom Etisk Regnskap. Her har vi oppnådd beste karakter de siste årene.