Kyllingproduksjon
i generasjoner

Haa_arrow
Kyllingproduksjon

Kylling er rent, sunt og bærekraftig, og forbruket av kyllingkjøtt i Norge er stadig økende.

Kylling er rent, sunt og bærekraftig, og forbruket av kyllingkjøtt i Norge er stadig økende. Men før kyllingen ender på norske spisebord har den i flere generasjoner vært gjennom en lang prosess. I Hå Rugeri følger vi kyllingen fra før egget er lagt, og helt ut.
Haa_arrow
Tanker
ikon_egg

Det mest fascinerende med denne jobben er det som skjer mange hundre tusen ganger i uka: Du setter et egg inn i maskinen og så kommer det ut en kylling. Det blir man aldri lei av, det er helt magisk.

– Tredjegenerasjons stjerneklekker
Arild Pollestad

Høna eller egget

Så hva kom først

– høna eller egget?

Hos oss starter det i hvert fall med høna. Kyllingene våre kommer stort sett fra den skotske produsenten Aviagen, hvor avl drives etter en rekke kriterier: Høy tilvekst, lavt fôrforbruk og ikke minst god dyrehelse og dyrevelferd. Dette i kombinasjon med gode ruge-egenskaper kjennetegner Ross 308, som er kyllinghybriden Hå Rugeri stort sett leverer.

Våre kyllinger sine oldeforeldre i Skottland.  Besteforeldrene, som er neste generasjon, sendes fra Skottland til SweChick i Sverige. SweChick produserer foreldredyr av Ross 308, og det er disse som legger eggene som etter hvert ankommer Hå Rugeri.

 

Haa_arrow
Ruging

Ruging

For å produsere stjernekyllinger trengs gode rugeegg. Hå Rugeri har avtale med 18 nøye utvalgte rugeeggprodusenter fra Finnøy i Nord til Varhaug i sør.

Haa_arrow
Klekking

Klekking

Kyllingnæringen har vært gjennom en stor strukturendring de siste tiårene, med mer sentralisering og større, mer profesjonelle enheter. Hå Rugeri er alltid i forkant av denne utviklingen, og vi må stadig fornye oss for å beholde vår plass.

Vi har alltid satset på kvalitet og moderne teknologi. Med lang erfaring og solid kompetanse har vi bygget en produksjonskjede som gir sunn og frisk kylling for våre kunder. Det er et av elementene som gjør oss til en foretrukket aktør i dag.